ZEMPLAST N.B. s.r.o.

Husovo nám. 195, 378 33 Nová Bystřice, tel./fax: 384 386 566, e-mail: zemplast@cmail.cz


Biologická čistírna odpadních vod K.D.C. - 50 

POČET PŘIPOJENÝCH OBYVATEL EO 35 - 50
ÚČINNOST ČIŠTĚNÍ % 90 - 95
denní průtok vody m3 5,50-8,00 celková hmotnost Kg 1.160
denní přínos znečistění BSK5 2,00-3,00 délka mm 2.660
aktivní povrch biokontaktoru m2 202,5 šířka mm 2.660
objem aktivace m3 2,65 výška mm 2.580
plocha hladiny dosaz. nádrže m2 1,45 instalovanv příkon V 380
objem dosazovací nádrže m3 2,15 tabulkový příkon el.motoru W 360
objem kalového prostoru m3 2,76 denní příkon max. kW 8,6
otáčky biokontaktoru ot./min 5,8 roční příkon max. kW 3.153,6

 
Použití

K.D.C - je určena k čištění odpadních splaškových vod z malých zdrojů znečištění (rodinné domky, chalupy, chaty; školy, restaurace, hotely, a.t.p.). Je do dávána v samonosné plastové nádrži.

Popis funkce

Splaškové vody natékají do čistírny v prostoru nátokové šachty která současně plní funkci lapače hrubých nečistot a plovoucích látek, odkud po separaci odtékají štěrbinou do anaerobního prostoru. Z anaerobního prostoru čistírny odtéká voda do naběračkového prostoru, kde je pomocí korečkového výtahu neustále okysličována a čerpána do biovany, kde probíhá velice intenzivní aerobní čištění. Z biovany odtéká voda do dosazovacího prostoru, kde probíhá separace vloček aktivovaného kalu a vyčištěná voda odtéká výtokovým žlabem z čistírny.

Čistírna je vybavena přetlakovým sycením biofilmu kyslíkem pomocí rotujícího biokontaktoru. Vzhledem ke specifickým podmínkám menších zdrojů znečištění z hlediska nerovnoměrnosti průtoku a vysoké rozkolísanosti hydraulického zařízení je čistírna řešena jako dvouhladinová. Sníží-li se hladina v přítokové části (např. v noci) je z dosazovacího prostoru kal automaticky odčerpán zpět do prostoru aerobních filtrů, kde probíhá jeho anaerobní a následně pak aerobní stabilizace.

Provoz a obsluha

Čistírnu usadíme do terénu dle návodu v ohrazené části prospektu a provedeme příslušné instalace (připojení na el. energíí 2 x 380/16A a kanalizační soustavu). Vnitřní prostory naplníme vodou a spuštěním el. motoru uvedeme do provozu. Postupným nátokem splašků se čistírna zapracuje, což trvá 7-10 dnů. Po vytvoření souvislého biofilmu na rotujícím biokontaktoru považujeme čistírnu za zapracovanou.

Provozní kontrola:

  • 2x týdně vizuelní kontrola pohybu rotoru
    a naběračkového zařízení, kontrola recirkulačního systému.
  • 1 x za 6 až 9 měsíců případné odstranění
    usazeného kalu.

Výhody malé domovní čistírny

a) vysoký čistící účinek až 95% při teplotě splaškové vody cca 14 C.
b) velmi dobře snáší nárazové zatížení
c) nízké provozní náklady
d) jednoduchá obsluha
e) spolehlivý bezpečný a nehlučný provoz
f) neobtěžuje okolí zápachem
 

V případě, že se pro naši domovní čistírnu rozhodnete, musíte kromě vodoprávního řízení zajistit:

  • výkop s urovnáváním dna (s případnou betonáží)
  • vybudování el. přípojky 3 x 380 V/16 A
  • vybudování nátokové a odtokové kanalizace
  • obsyp čistírny a vrchní stavbu (zakrytí) se zateplením a odvětráním.

Provozováno CMS / E-shop (c)2019 Czechproduct.cz s.r.o. | WebCare | Mapa webu | Cookies